Administracja serwerami Oracle

Szkolenie oparte jest na kursach wchodzących w skład Akademii Oracle

Sylwetka trenera

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Trener, konsultant, projektant, administrator i programista .NET. Od początku kariery zawodowej związany z technologiami Microsoft. Od kilku lat w gestii jego zainteresowań znajdują się: .NET, Sharepoint,  BI, BizTalk Server, bazy danych oraz administracja serwerami. Posiada certyfikaty MS: MCT, MCAD, MCPD, MCTS: .NET, SQL Server, BI, Sharepoint.

 

Program kształcenia (40h)

Zagadnienie Oracle Server:
Tematy liczba godzin - 40

Omówienie dostępnych typów serwerów
Instalacja i wstępna konfiguracja serwera
Koncepcja działania serwera i podstawowe składniki systemu bazodanowego
Tworzenie i użytkowanie obiektów bazy danych
Strategie bezpieczeństwa systemu bazodanowego (użytkownicy, role, szyfrowanie, itp.)
Strategia kopii bezpieczeństwa baz danych
Zaawansowana administracja bazą danych w serwerze Oracle
Elementy bazodanowego systemu rozproszonego opartego na Oracle Server


Co jeszcze otrzymuje kursant

 • 2 Książki z serii Administracja bazą danych Oracle
 • Materiały w formie elektronicznej
 • Wsparcie przy nauce do egzaminów
 • Możliwość sprawdzenia się na symulacji egzaminu (egzamin wewnętrzny)
 • Certyfikat ukończenia poszczególnych kursów (Microsoft Certificate of Achievement)
 • Miejsce szkolenia

  Laboratorium Komputerowe w Gmachu Głównym PW
  20 stacji roboczych IBM / 4GB RAM / LCD 22''
  4 profesjonalne serwery wieloprocesorowe klasy Intel PIV XEON / 8GB RAM
  szereg serwerów pomocniczych zapewniających funkcjonowanie laboratorium
  Klimatyzacja :)

  Cena
  1650 PLN

  Zapisy:
  Sekretariat Zakładu Sterowania - p. Dorota Barańska (dorota.baranska(at)ee.pw.edu.pl), Gmach Elektryczny p.322.