Administracja serwerami MS SQL 2008

Szkolenie oparte jest na kursach wchodzących w skład przygotowania do ścieżki egzaminacyjne Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Sylwetka trenera

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Trener, konsultant, projektant, administrator i programista .NET. Od początku kariery zawodowej związany z technologiami Microsoft. Od kilku lat w gestii jego zainteresowań znajdują się: .NET, Sharepoint,  BI, BizTalk Server, bazy danych oraz administracja serwerami. Posiada certyfikaty MS: MCT, MCAD, MCPD, MCTS: .NET, SQL Server, BI, Sharepoint.

 

Program kształcenia (40h)

Zagadnienie SQL Server 2008
Tematy  
Bezpieczeństwo
liczba godzin - 15

Strategie bezpieczeństwa systemu bazodanowego (użytkownicy, role, szyfrowanie, itp.)
Strategia kopii bezpieczeństwa baz danych
Redundancja serwerów i węzły
Wykorzystanie serwera certyfikatów oraz szyfrowania w locie

Tuning bazy danych liczba godzin - 15

Zaawansowana administracja bazą danych w serwerze SQL 2008
Monitoring wąskich gardeł w obsłudze transakcji
Strojenie serwera
Zaawansowane operacje na indeksach

Serwery analityczne liczba godzin - 6

Instalacja
Tworzenie I utrzymanie kostki danych
Przydział uprawnień do obszarów kostki
Import i export danych

Raportowanie i integracja liczba godzin - 4

Instalacja I konfiguracja serwera raportującego w SQL Server 2008
Współpraca z MS Share Point
Interracja i wymiana danych z platform Oracle


Co jeszcze otrzymuje kursant

 • 2 Książki MS Press z serii Vademecum Administratora
 • Materiały w formie elektronicznej
 • Wsparcie przy nauce do egzaminów
 • Możliwość sprawdzenia się na symulacji egzaminu (egzamin wewnętrzny)
 • KOMPLET 2 CERTYFIKATÓW MICROSOFT ukończenia poszczególnych kursów (Microsoft Certificate of Achievement)
 • Miejsce szkolenia

  Laboratorium Komputerowe w Gmachu Głównym PW
  20 stacji roboczych IBM / 4GB RAM / LCD 22''
  4 profesjonalne serwery wieloprocesorowe klasy Intel PIV XEON / 8GB RAM
  szereg serwerów pomocniczych zapewniających funkcjonowanie laboratorium
  Klimatyzacja :)

  Cena
  1650 PLN

  Zapisy:
  Sekretariat Zakładu Sterowania - p. Dorota Barańska (dorota.baranska(at)ee.pw.edu.pl), Gmach Elektryczny p.322.